Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/428

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
420[kap. xx.
keelings-ön. — korallbildningarne.

och rummet mellan refvets inre kant och stranden proportionsvis bredare. En genomskärning af refvet och ön i detta tillstånd efter en sänkning af några hundra fot, lemna de punkterade linierna. Små korallöar antagas hafva bildats på refvet och ett skepp ligger för ankar i lagun-kanalen. Denna kanal är mer eller mindre djup, allt efter sänkningens hastigare eller långsammare förlopp, efter mängden af lösa ämnen, som blifvit hopade deri, och efter tillväxten af de fingreniga koraller, som kunna lefva der. Genomskärningen på detta stadium liknar i hvarje afseende den, som drages genom en med barrier-ref omgifven ö; också är det en verklig genomskärning (i skala 2,5 dec.-tum på en mil) af Bolabola i Stilla hafvet. Vi kunna nu genast inse, hvarföre barrier-refven ligga så långt från de stränder, utmed hvilka de sträcka sig. Vi kunna äfven finna, att en linie, som drages lodrät ned från yttre kanten af det nya refvet till grundvalen af den fasta klippan under det gamla kustrefvet, med lika många fot, som sänkningen utgör, öfverskrider det obetydliga djup, på hvilket koraller kunna lefva och tillväxa; i det de små byggmästarne vid det helas nedsjunkande hafva uppfört sin stora murlika massa på en grundval, som blifvit bildad af andra koraller och hopsintrade korallblock. Sålunda försvinner den som det tyckes i detta fall så stora svårigheten.

Om vi i stället för en ö hade tagit kusterna af ett med ref omgifvet fastland och föreställt oss, att det sjunkit, så skulle följden tydligen blifvit ett långt, rakt barrier-ref, likt det vid Australien och Nya Kaledonien, hvilket vore skildt från land genom en bred och djup kanal.

Låtom oss nu taga vårt nya omslutande barrier-ref, hvaraf en genomskärning här framställes medelst en oafbruten linie och

En naturforskares resa omkring jorden illustration sida 420.png

A’ A’. Barrier-refvets yttre kanter vid hafsytan med holmar på detsamma. B’ B’. Den omslutna öns stränder. C C. Lagun-kanalen.

A” A”. Refvets ytterkanter nu förvandlade till en atoll. C’ Den nya atollens lagun.

N.B. I förhållande till den verkliga skalan äro djupen i lagun-kanalen och lagunen mycket öfverdrifna.