Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Samuel Columbus, en svensk ordeskötsel.

1. Körki-ord.

Den Christne läran har lärdt oss ok sine tilhörige Namn. Den same, som har fördt den in, har ok lärdt oss nämna Altare, Mässa, Choor, Sakristia, Kalk, Oblat, däd som wij kalla oflete, Funt (fons), Klöster claustrum, abbot, Nunna (a Nonis; Nonæ sunt præces matutinæ: horà nonà dicendæ a virginibus), Ceremonie, Psalm, Påsk, Pascha, Pingst Pentecoste, Catholik, Evangelium, protesterande i Luthers tid, Jude, Capellan, Engel, den de af Hedenhös ha kallat Wålnad eller Wårdnad. Någre ord äre likwäl af Greeskan. Ty wi säija Präst, Gr: πρεσβύτηρ, Gall. Prestre, om icke af prædicare, Körkia, κύριος, q. domus κύριοκή; Episcopus, Epistel (men så ha de andre fått af oss: Fransoserne Bonnet, Sw. bonäte, huwudbonad); Klockare, Cloche, Klocka, utaf klacka, inde et clango, clanxi, clangere, Klinga, Clangor, Klang, Orgór, täd Klack, Klicka, Diäfwel (för het’n Faa’n); Superstition, Chaperon, Kanprönika. Några ha’ de lell giordt sig på Swänska: Fastlag pro qvadragesima. Där af Fransosen giordt sitt Carême; döpa af doppa; Hedning, Helwiti. Körkiheerde af Pastor.

2. Krigs-ord.

Så ha ok månge ord genom krigswäsendet blidt här inbrackte, antingen då at wåre Swenske ha lärdt krigskonsten eller fördt krig utom lands ok så fördt oohlen tillijka med byte med sig heem til Swerie igen eller ok at främmande officerare ibland de Swenske ha blidt blandade, som ha lemnat de främmande oohlen, där de wistas, tåcksom Canon, Stycke, Cartow, Fyrmyssare, Artillerie, Attollerij, Mortare, Pistol, Musquet, Bomb, Capiteen (Capten), Lieutenant (Leitnant), Caporal Corporal, Skeersant af Fransyska Sergent, Puffert, Carbin, Musqueton, Stussare, Murbräckia, Nickhake, et lijtet kort Stycke reflat, Amlera, polera, op-glida.

Måtte man fråga, hur dä kommer til, at mästa delen krigsoohlen äre Fransyske, där likwäl Fransoserne inte äre Krigsuphofsmän, ty deras första Konung Pharamond utwäldes Åhr Christi 418. Äre så 1260 åhr gamle (1678) ok för dem krig nog förde i Europa.

3. Handels-ord.

Somlige ord genom Handeln; när waran här fördts in, så ha namne kommit in mä: Specerij Species, Tobak, Sucker, Wijn, Pomerants, Citron, Caneel-bark, Peppar, Ingefär, Kruut pulver (i gammal Swenska är Kruut krydda, okruut ogräs), Porcelaine, Abscons, Bankrunt af Italienskan Bancarotto, Scamno sc. mensa argentaria rupta,