Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
främmande ord i svenskan.

Fraudulenta renunciatio rationis mensariæ; »Banquerut spelare» decoctor æris alieni, non vitio fortunæ, sed suo; Apothec, Mått, Tunna, Pund, Aln, Qvarter, Spann, Palm, Gallon, Passemente, betsman; Possementer, som boon säger, Chamarrér schamrera, brodér bordera, Emailler Amlera, estocad Stukat; Couleurer, d’aurore, d’oranje Pomerantsferg; Galocher Grålåskor; Swenske: Fierding, Wickt, Besman.

Skepsfart’n ha wij af ewige tider haft i wårt Belt ok derföre ha wåre egne namn.

4. Rees-ohl.

Så hämtas ok en stor hoop ord ur Frankrijke ok Tyssland ok Nederland genom de reesande. Jag menar dem, som wandra til at lära språk ok exercitier, stater ok studier til sit Fäderneslands bästa. När sådana komma heem, kunne de ej afwänja sig många ordesätt, nappa ti hwad först förewiskar, andre taga efter, til dess Boon mä taar på säija: wij will’ agdera (af accordéra), wi gå här å[1] Spikilera (speculera) fundera.

Capabel, admirabel, incomparabel maaklös, oförliknelig, Incurabel urbota skada, Raisonabel, irraisonabel; Camerat af kammar, contubernalis, Malad, Pomada, Bagage, Grimace, Rodomontader af Rodomont i Spanien, Courage, Menagera, Bataille, Manéer, hanlaag, enahanda, mångehanda; Avancera, retirera sig, Alarm, raillera, Original, Courtisan, Bardisan, dame, En Madame, Amour, Ialoux, Ialousie. Di här tycks klinga hårdt.

Insupportabel, Menage, Partisan, Rang, Moustache Mystacher, på Swenska knäfwelbåra af knäfwel ok bardt, tillsäijandes Korsskägg. Germ. Knebel, knäfwel är en stång, som man sätter twert öfwer nosen på et swijn eller annat, at hindra dess frije ingång igenom gärsgålar etc: på swenska heter sådan stång också Limstång. Därutaf är kommit »han löper med Limstången» om den som inte kan styra ok råda sig sjelf. Af Tyskan bårdskärare.

Efter som främmande namn ge meer i öhronen hos däd gemene, än hem-namn, ha de tagit in Amiral, Cantzler, (Cardinal), Printz. Baron, Officer, Drotz, Feldherr.

Affairer tycks komma tåf à faire, som wårt: ha til at göra. Jag har mycki göra eller mycket å göra. Elljest säger man på swenska: Ährinde, Beställning, Syssla, förehafvande, företagande. Gärning af göra. I Holland är löijligit, at de göra sig ord af Hollänskan mäd Fransysk Termination: Vrijage. Timmeragie, som af Latinen tractabel.

  1. Handskrifterna ha i.