Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
Samuel Columbus, en svensk ordeskötsel.

Främmande oohl nämner man ok mäd främmande namn: Leopard, Crocodil, Elephant, Palm.

5. Latinske ord.

Somlige genom studier, i thy at deels de studerande ha slängt dem fram, som lättare til at uttyda sig mäd, deels at de ostuderade af förwetenhet ha tagit efter:

Studera, Philosoph, Argument, Academia, Schola, Gymnasium, Fabel, Orakel, Mirakel, Tradera, Exemplar-kar, Excellent, Perfect, Disputera, Orera, Opponera, Doctor, Professor, Magister, Candidat etc:, Planet, Almanack eller Alnacka, Calender, Januarius, Februarius etc: (men Torsmåna, Göijmåna), men efter de falla in med Fransyskan, kan man knapt åtskilja alle.

Så kan frågas, om man i swenskan ska’ säija: iag läs Virgilius eller Virgilium, dä står i Cicero eller Cicerone; Virgilius främst i sin Æneis, Eneis, eller Aeneide; Homerus börjar sin Ilias eller Iliada, efter Greeskan. Man kunde swara, när man talar Swenska, talar man inte Latin, ok derför eij behöfs Latinske Casus; Däremot kunde man ok säija, at i Latinska oohl måste man bruka Latinska Casus.

6. Konst-ord.

En hooper konst-ord ha fölgt konstnärarne där in. Ty när wåre konungar ha sidt ibland sine berg ok dalar, at säden war myckin, men arbetarne få, helst de som nå förstoge, ha de förskrifwit någre främmande från Tyssland, Nederland, Holland, Frankrijke, som allehanda konster ok manufacturer ha inrättat Andre främmande däd sijndes ha wäl kommit obudne ok ha likwäl fått sitta, ok stundom länger fram än de ha skullat. Så [ha] främmande Handelsmän satt sig där in, haft Credijt i främmande land ok så för främmande waror dragit til sig landets fettma, must ok kärna ok sedan settat som andra Josepar, Landsens Fäder där inne, eller ok tagit sine pänningar ok dragit därut, där de kommit från.

Så ha de swenske lärdt konster, men gedt ok store lärpänningar. Deras flötor ha blifvit afskummade af Tyske slefvar ok deras feeta soppor lijkas wäl de nederländske magar.

Så har ok Droning Kerstin inkallat månge främmande lärde, hwilka meer ha sökt at plocka hennes Archivum, Bibliothec ok Cassa, än at planta där i landet någre scholar ok wettskaper.

Äntligen mäd sådane inkomlingar äre ok inkomne månge ord: hvilka oss skola tiäna til så månge minnesbetar, at wi öppna ögonen på oss sielfwa ok lära däd wij kunne besittja wårt af Gud