Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
26
Samuel Columbus, en svensk ordeskötsel.

När Bergsman ned i bergen grå
har of-hårdt bröd at bijta på

ok en ann staans:

Ho sig uphäfwa wil mäd wåld i annars kall,
Stoort under, om han eij sig re’er ett of-hårdt fall.

Tycker dä kunde skrifwas off mäd tu ff ok pronuncieras mäd tu ff, så låter dä bättre.

O-mycke är af of-mycki; »o-mycke mycke».

Ellipsis: »Christierns tijd tycktes will komm’ i gän» för: tycktes at willja komm’ igen. »Jag troor, men jag troor däd är inte så wisst» för: jag troor, at däd är inte så wisst. »De sa’ de wore där för: at de wore där. Hoos grannars, hoos Johan Påhls.

Tom ledighet, tijd, rum. »Bede Gud om nåde, medan i hafwen toom.»

Munngott dricka.

Ol-Erik, Jens-Erik Alarik, Genserik.[1]

Ättgoder af god ätt, ångerlös, dåre, dårsk; Drott’n (ännu i Island), äggia tillskynda; Elver, Bergsgudar, som intoge folken til sig ok förwillade dem; »Elven leker med honom», Elvekung, Elvedants; fänad, feeg, som doger liitet ok snart skal dö; börfast, wäderfast; Warsel, åtwarsel, at gifwa warsel; heller foot-spaar än foot-spår; Gast, en ond ande. Otycke, när något eij tyckes eller behagar.

Fläskesöndag fastlagssöndag; Walen frusen, handwalen, wahlhändt; häll, klippa, högt ställe. Herdig kar, stark; hugblöd rädd; ildt ondt, ild; weta på en ymm, hymm, hymn, hamn; Kona, gott ord hos de Danske, tillägges Droningar, som Quin hos de Ängelske; Qwäll. Landfarsoot, gängse sjukdom; en ond harpare, som slår altid på samma sträng; Lootsman; på må-få, »kan ske du må eij få»; Miss-mäle, mis-taal, mis-tala seg, försee sig i taal; mumma hemligen twifla; Mödräng pijgswinn; Mare-rijdin; »somme taga book, somme ook». Pilträ, wåre Palmer; prata, som illa kan tala; nymäre synderligen nytt; sielfwillje, sielfwild, sielfwiljelse

3. Teelnings-ord.

Den tredje Classen eller ordebalken har i sig en hoop nye telningar af gamle stammar ok rötter. Med telningar förstår jag här icke allenast Derivativa utan ok Composita.

  1. Här ha handskrifterna på något öfver en sida en lista på ord och uttryck ur det gamla lagspråket.