Sida:Eskimålif.djvu/291

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
253
HVAD HA VI UTRÄTTAT?

skall komma an på? Och eskimåens morallära var, som vi ha sett, i många hänseenden fullt så god som de kristna samhällenas, och med all vår undervisning ha vi endast lyckats förfuska den, så att nu är han sjunken också i det afseendet.

Och så till slut frågan: är en eskimå, som är kristen till namnet, men som icke kan föda sin familj, har en dålig hälsa och sjunker i allt djupare elände, att föredraga framför en hedning, som lefver i »andligt mörker», men som kan försörja sin familj, har en kraftig hälsa och alltid är belåten? Åtminstone från eskimåens ståndpunkt är svaret icke tvifvelaktigt. Om han insåg det, skulle han säkert med from andakt bedja: »Gud bevare mig från mina vänner; mot mina fiender skall jag nog försvara mig själf!»