Sida:Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok-1751.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
för Företal.

Sillmiölka. Och Lök, är en sak som ej är intagen i min matlagning, emedan jag med bifall then mäst altid bortlemnat, brukas ock ganska sällan mer på the högsta ställen; I Frankrike och flere utrikes orter brukas then mycket, samt anses före at gjöra en hög smak; kan ock här nyttjas när så åstundas; men härwid märkes, at Löksorterne i Frankrike och the warmare Länder, äro til sin egenskap ganska lindrige, hwaremot samma sorter och andra i the Nordiska Riken planterade och wäxte, befinnas mycket skarpe och hetsige. Thens egen goda smak som lagar maten, när man tillika wet then befallandes wilja, kommer thet ock wid alla Rätter mycket an uppå, hwarföre

then
)( 4