Sida:Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok-1751.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
II
) ° (

glör, at stå och och målra; och näkr hon är mer än halfstekter, så tages låcket up, och hon wändes; och så giörs små aflånga färsar, af then qwarlemnade färsdegen, och lägs up i grytan til steken; sedan lägges låcket på at stå och brynas; och när steken är lagom gulbrun, anrättas hon på et fat, med färsarna ikring, och öfwer samt såsen hälles öfwer altsammans och och ges på bordet.

(2.) At giöra en färs.

Man tager twå eller tre marker orkött, af thet möraste af bogen eller af låret, thet skiär man i små tärningar, men aktas at intet ther kommer senor ibland, och hackas hel fint; och tages så niurtalg, en god mark, skärs och hackas rätt fint, blanas sedan ihop med thet hackade köttet, och hackas tilsammans at thet blir jämt, och stötes så i en mortel sedan lägges thet i et käril, at blandas up med et qwarter söt grädda heller söt miölk, och sex stycken ägg

litet