Sida:Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok-1751.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
IX
) ° (


(10.) Ragu på fogel.

Man tager fogel af hwad slag man wil, och giör honom wäl ren, och steker then på spett halfsteekt, se­dan tages han af, och skäres bröstet ifrån, och thet andra i små stycken; så har man en sås, tilgoörd i en ka­strull, af buljong, litet smör och miöl, några sitrons skifwor och litet sönderhackat ansiovis; så lägges fogelen theruti, och låter thet stå på elden at stufwas, til thess köttet blir miukt och såsen simmig; så anrättas thet på fat, med bröstet midt uti, och thet små ikring med såsen öfwer, gifwes sedan på bordet.

Man giör ock Ragu på förut stekt och afäten fogel, tå altsammans af fogelen hugges i små stycken.

(11.) Oxbringa eller et annat stycke oxkött med morot-sås öfwer, och såppa thertil.

Man tager en oxbringa, eller et annat stycke kött, theh sätter man på

elden,
A 5