Sida:Fasans dal 1915.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 55 —

drogo upp ärmarna och visade sina logemärken.

— Vi ha alla gått igenom detsamma, sade en av männen, men alla ha inte visat samma mod som ni.

— Å, det var väl ingenting, sade han, men nog brände och värkte det.

Sedan de skålar som åtföljde ceremonien blivit druckna, fortskredo logens förehavanden. Mc Murdo, som ej var van vid annat än det prosaiska tillvägågångssättet i Chicago, lyssnade till det följande med öppna öron och med mera överraskning än han ville visa.

— Enligt promemorian, sade Mc Ginty, åligger det oss först att läsa följande brev från fördelningschefen Windle i Merton County, logen 249. Han säger:

”Min bästa herre! Ett jobb måste utföras på Andrew Rae of Rae & Sturmash, kolägare här i trakten. Ni torde minnas, att er loge är oss skyldig återtjänst för lånet av två bröder, när fråga var om patrullerande polisen förliden höst. Var god skicka oss två duktiga karlar. De tagas om hand av skattmästare Higgins här i logen och ni känner hans adress, Han skall visa dem, när och huru de skola handla. Er i frihet J. W. Windle, D. M. A. O. F.”

— Windle har aldrig vägrat oss sin hjälp när vi bedt att få låna en eller ett par karlar, och det tillkommer icke oss att avslå