Sida:Fasans dal 1915.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 64 —

sationen ligger i öppen dag. Huru länge skola vi underkasta oss den? Kunna vi väl alltfort leva —” Men nu måtte jag väl ha läst upp tillräckligt av den smörjan! utbrast ordföranden och kastade tidningsurklippet på bordet. På det sättet talar han om oss. Den fråga jag nu framställer är denna: hur skola vi behandla honom?

— Döda honom! ropade ett dussin uppbragta röster.

— Det protesterar jag emot, sade broder Morris — mannen med den breda pannan och det slätrakade ansiktet. Jag säger er, bröder, att vår hand faller för tung över dalen och att vi närma oss den punkt då varenda man kommer att resa sig till självförsvar och tillintetgöra oss. James Stanger är en gammal man. Han är aktad i samhället och inom hela distriktet. Hans tidning representerar allt av bestående värde i dalen. Om den mannen dödas, blir det en uppståndelse i hela staten, som kommer att sluta med vår undergång.

— Och hur skulle väl den kunna åvägabringas, broder Försiktig? skrek Mc Ginty. Skulle det ske genom polisen? Halva polisen är i vår sold och den andra hälften fruktar oss. Eller skulle det ske genom domstolarna och överdomaren? Ha vi inte förr sett, vad de gå för och vad resultatet blivit?

— Det finns en domare som heter Lynch,