Sida:Folkungaträdet Bjälboarvet.djvu/313

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs

FOLKUNGATRÄDET


bygatorna till hamnen. Ett skepp låg just färdigt att afsegla till Själland. Det var tidigt på morgonen, och de små stugorna lågo ännu i sömn med bom för dörr och lucka för vindöga.

Kistan var höljd af ett svart täcke, skrifvet med ett hvitt kors. Framför gingo några sjungande fattigbarn och två präster med sina lutande och utblåsta ljus.307