Sida:Fortuna.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23

kandidat, till att börja med? De juridiska kunskaperna, det kan jag försäkra, skulle vid många tillfällen vara af stort värde i vår affär.»

Professor Lövdahl blef förvirrad; för andra gången i dag genomskådade denne Mordtmann hans hemligaste tankar; alldeles så hade han önskat sig, att saken skulle utfalla; men han hade varit förberedd på många små intriger för att nå målet. Och nu fördes alltsamman till honom i ett ögonblick och det af just den man, han hade velat störta,

Ty nu blef det hastigt och nästan utan debatt beslutadt, att man skulle för bolagsstämman framlägga dessa förslag till förändringar: arbetschefsposten i sin förra form upphäfves, hvaremot själfva direktionen med professor Lövdahl som ordförande öfvertar den omedelbara ledningen af fabriken. Ordföranden tillåtes att efter eget val ta sig en assistent, hvars lön bestämmes på bolagsstämman.

Då de kommo ut på gatan, tog konsul With professorns arm och lyckönskade honom leende till den lyckliga utgången.

»Men kan ni förstå, Lövdahl, hvad som gick åt Mordtmann? Och vi, som hade tänkt, att han skulle haka sig fast vid denna plats