Sida:Fortuna.djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
214

uppgöres i dag per kontant? Jag känner till professorns affärsmaxim.»

»Hälften kontant och resten mot 3 månaders accept», svarade professorn.

»Tre månaders accept», upprepade bankdirektören och drog litet på det; men en blick på den andres ansigte öfvertygade honom om, att nu var han vid gränsen: här var ej mer att vinna; och han förändrade behändigt tonen:

»Ja, det är ju det samma som kontant; ett papper, hvarpå det står Carsten Lövdahl, är lika godt som Norges banks sedlar. God morgon, herr professor!»

Och de bugade sig och smålogo mot hvarandra.

»Marcussen! Vi ska’ betala 5,000 kronor kontant till bankdirektör Christensen i eftermiddag; vill ni hålla summan i beredskap.»

Den oförfärade Marcussen, som aldrig blinkade, blef ändå litet häpen denna gång. Hvarje dag hade redan nog af sin plåga, och det var ingen barnlek att trolla fram fem tusen kronor förutom allt det andra, som skulle betäckas och infrias, och det var långt lidet på dagen.

Men professorn hade på den senare tiden blifvit så häftig och uppbrusande, att