Sida:Fortuna.djvu/272

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
274

Arbetarne tackade honom med tårar för att de fingo tillåtelse att arbeta på hans skeppsvarf för 1 krona och 40 öre per dag; personer, som voro i penningnöd, kommo till honom för att sälja varor af alla slag; för alla hade han hjälp, och det påstods, att han under detta år nästan fördubblade sin förmögenhet.

Inom familjen Kruse var förändringen störst hos de gamla. Presten och hans fru drogo sig inom sig själfva, höllo sin dörr stängd och nämde aldrig med ett ord, att de hade förlorat pengar.

På fru Fredrikke gjorde olyckan det intrycket, att nu måste det snålas med fördubblad snålhet; den stora förlusten kunde hon ej rätt fatta; hon kunde nog upprepa de stora siffrorna och rysa öfver dem, men det gick henne dock långt pinsammare till hjärtat, om hon kom under fund med, att hökaren hade lurat henne på 15 öre.

Morten deremot hade fått en knäck för lifvet; hans beräkningar, hans kära beräkningar hade förstört allt hvad han hade och allt hvad han hade beräknat i arf efter gamle Jörgen.

Han fortfor att räkna och räkna, tills han blef så bitter till sinnes, att hans predikningar, hvilka förr voro föga uppmärksammade,