Sida:Fortuna.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
49

gemensamma intressen: billigare mat och bättre bostäder.

Han var derför grundligt hatad af alla hyggliga menniskor och nedskäld i deras tidning.

Peder Kruse var så mycket äldre än sin broder Morten, att han var fullväxt man, medan denne var skolgosse. Och derför hade han ännu svårare att tåla den öfverlägsna presttonen, liksom han på det hela taget ej kunde fördraga hela ståndet, eller, som det hette i tidningen, vantron och gudlösheten voro äfven hos honom oskiljaktigt förenade med politisk radikalism.

Hemma i familjen hade han sitt stöd i modern; ty Jörgen Kruse sjelf uppgick helt och hållet i sin affär. Men modern, som från hans barndom endast hade haft honom att sköta om, hon följde sedan med efter förmåga och fick efter hand både kunskaper och intressen; ty med dem hade det från böljan varit klent bevändt.

Hon hade börjat som butikmamsell hos Jörgen Kruse, medan han ännu var en liten anspråkslös hökare med talgljus och pudersocker och sirap för småfolket. Och det var först en god tid efter det hon hade födt honom en son som, hon blef upphöjd till fru och

Fortuna.4