Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21
IV.

Frälsningsarméns bibelstridiga despotism.


För det 4:de förer armén med sig en i högsta grad obiblisk och betänklig despotism och ett sjelfherskarregemente, som till en stor del qwäfwer personligheten och den personliga friheten och dermed känslan af answar hos de underordnade. Hwar och en underordnad i armén skall owilkorligt lyda reglementet.

Booth har nämligen sjelf utnämnt sig till oinskränkt general, och hans fordran är: endast ett hufwud, en enda tanke, endast en wilja, endast en myndighet![1] Det är generalens wilja, som sätter hela armén i rörelse och som kommenderar alla ända ned till den simplaste soldaten.

Frihet, wilja, tanke, personlighet, allt är undertryckt och ersattes af detta enda ord: lydnad, militärisk, absolut, slafwisk lydnad. Booth afgör till och med huruwida arméns medlemmar skola få tillåtelse att förlofwa och gifta sig.

Hwilken himmelswid åtskillnad på denna despotiska anda och den anda, som Jesus anbefaller sina lärjungar.

I Matth. 20: 25 och följande heter det: Då kallade Jesus dem till sig och sade: ”I weten, att folkens furstar herska öfwer dem, och att de store hafwa magt öfwer dem. Men så skall det icke wara bland eder, utan hwilken som will blifwa stor bland eder, han skall wara eder tjenare, och hwilken som will blifwa främst ibland eder, han ware eder dräng”. Och åter wid ett annat tillfälle: ”I skolen icke låta kalla eder Rabbi; ty en är eder mästare Kristus och I ären alle bröder”. Matth. 23: 8.

Apostelen Petrus säger i sitt 1:a brefs 5: 2, 3: ”Wården Guds hjord, som är hos eder, och hafwen akt på honom, icke af twång, utan sjelfmant, icke för slem winning, utan beredwilligt, icke såsom herrar öfwer församlingarna, utan såsom föredömen för hjorden!”

Hwilken sjelfrådighet af Booth är då icke detta, att han twärt emot Jesu och hans apostlars ord wäljer sig sjelf till general med absolut herskarmyndighet. Sannerligen är icke

  1. Ett ganska betecknande likhetsdrag med mormonismen, som hemtar sin styrka ifrån samma enwåldsgrundsats.