Sida:Från Eldslandet.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
96
FEMTE KAPITLET.

krigsflottan, d. v. s. tillhörde den kår af civila sjömän ur handelsflottan, vanligen utländingar, som ställas vid marinofficerarnes sida för att i nautiska frågor bistå dem.

På grund af det stormiga vädret blef vår inlastning nästan ännu svårare, än debarkeringen varit; lyckligtvis var packningen nu trots samlingarna mindre än då. Färden öfver den öppna oceanen i den lilla öfverlastade båten — de båda små för skärgårdstjänst utrustade båtarna »Condor» och »Huemul», på hvilka vi gjorde så många resor, mätte hvardera 180 tons — var idenna sjögång ej heller så angenäm, men i sundet blef det bättre, och den 29 februari voro vi åter i Punta Arenas, beredda att taga i tu med nya värf.

Vårt nästa mål var nu att söka komma till den innersta delen af Admiralty Sound och att därifrån i båt framtränga till Lago Fagnano for att närmare undersöka denna märkvärdiga sjö, som är nästan så stor som Hjälmaren. Med vanlig beredvillighet erbjöd sig guvernören att ställa »Condor» till vår disposition på fram- och återresan. Till en början hade det varit min afsikt att dröja där en hel månad, men af flera skäl och särskildt