Sida:Från Eldslandet.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141
USHUAIA OCH YAGHANINDIANERNA.

kringboende och inplanta i dem de alldeles nya begreppen af lydnad för befallningar och respekt för äganderätten. Men försöket lyckades, och från den stunden kan man räkna att civilisationen på allvar fattat fäste bland jordens sydligast lefvande folkstam. Nästa år öfvertog Bridges ledningen af stationen i Ushuaia, dar han sedan ända till senaste tid verkat mer än någon annan för det stora verkets fortsättande.

Utrymmet förbjuder oss att utförligare ingå på ushuaiamissionens historia, som finnes framställd i talrika bidrag till det sydamerikanska missionssällskapets tidskrift. Men några utdragdärur torde dock kunna intressera, så mycket mer som de äro synnerligen karakteristiska för missionsverksamhetens bedrifvande i dessa trakter. Jag hämtar dem delvis ur Spears: »Golddiggings at Cape Horn», en väl skrifven bok, som visserligen innehåller åtskilliga oriktiga uppgifter men dock bildar den enda lättlästa skildring af dessa trakter, som i nyare tid sett dagen.

Här följa alltså några skildringar, sådana som missionärerna själfva nedskrifvit dem.

»Våra dagar äro ägnade åt arbetet. På morgonen före frukosten bön och undervisning. På kvällen detsamma; och