Sida:Från Eldslandet.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
178
NIONDE KAPITLET.

hundratals meters höjd. Ett bland dem är synnerligen vackert, upptill afslutadt med en spetsig kupol: det är nybyggarnes Carapana, »klockan».

Så småningom komma vi ned i dalen till en liten flod, och därmed är utsikten stängd for oss. De omgifvande bergen äro visserligen ej snötäckta men 500—600 m. höga eller mera, gräsbevuxna ända upp till toppen och ofta i sidodalarna beklädda med skogsdungar. Först den tredje dagen öppnar sig dalen, och uppifrån sluttningen se vi den på en gång vackraste ochintressantaste tafla jag hittills sett i Patagonien. Framför oss ligger åter ett vidsträckt lågland, genom hvilket en mäktig flod, ungefär lika betydande som Gallegos, i många slingringar söker sin väg fram. I väster utgöres ramen af de högfjäll, som jag redan ofvan skildrat men som nu ryckt oss så mycket närmare, att man tycker det vara blott en liten spatserridt fram till deras fot. I norr utbreder sig en nästan lika hög bergskedja af en tredje, alldeles olika typ: ett platåberg men sönderskuret på det mest vilda och fantastiska sätt i massiv,