Sida:Från Eldslandet.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
14
ANDRA KAPITLET.

följd af den grundväsentligt olika tolkningen af fördraget gick det ytterst långsamt framåt därmed, och under tiden för vår expedition var det fortfarande mer än en gång på allvar fråga om krig. Det enda område, där man emellertid kommit till något resultat, var Eldslandet, ej — som man kanske skulle tro — därför att detta låg så aflägset och vore mindre viktigt än andra, utan af det praktiska skäl, att här ingen olika tydning af fördraget var möjlig, då gränsen blott skulle följa en bestämd längdgrad i stället för som eljest Cordillerernas kamlinie.

Det blef mig från första ögonblicket klart, huru ytterst betydelsefullt detta arbete var för vårt företag. Under de tre åren 1893—96 hade en hel kommission af sakkunniga personer arbetat i Eldslandet. För allra första gången hade man genomkorsat ön i så godt som hela dess längdriktning. Öfver området utefter gränslinien, hvilken blifvit markerad med järnpyramider, hade man upprättat en karta, som öfver öns geografi och topografi gaf en mängd de viktigaste upplysningar. Den märkligaste bland de upptäckter, som gjorts, var den af en högst betydande sjö, nära 100 km. lång, midt inne i Cordillerernas