Sida:Från Eldslandet.djvu/287

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
238
TRETTONDE KAPITLET.

Det var midt under dessa stridigheter, som jag ankom till Santiago för att underhandla med regeringen. Republikens president visade sig mycket intresserad af planen till en expedition, afsedd att undersöka öarna och hafven söder om Kap Horn. Denne man, don Jorje Montt, vice amlral i flottan och den hufvudsaklige ledaren af dennas rörelser under revolutionen 1891, förtjänar for visso alla chileners högsta tacksamhet för sin politik; fredlig och försiktig utåt, försonlig inåt för att läka de sär, revolutionen slagit, och fullt parlamentarisk, strängt rättrådig och fri från allt ostentativt prål, står han som idealet för, huru enrepublikansk president bör vara. Mot främlingar var han städse välvillig, och han var den främste representanten for de talrika chilener, som voro böjda för att sätta Skandinaviens folk, männen från det yttersta landet vid den motsatta polen, främst bland alla de främlingar, som drogos till Chile.

Hade årstiden tillåtit, att en expedition sådan som den föreslagna genast blifvit företagen, så hade den troligen kommit till stånd; som det nu var, måste jag nöja mig med löften, som icke kunde vara bindande men troligen skulle uppfyllts, om den