Sida:Från Eldslandet.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
26
ANDRA KAPITLET.

från aflägsna bergskedjor. I densamma finnas inbäddade resterna af otaliga generationer af utdöda djurarter; där den blifvit genomskuren af någon trögflytande å eller utsköljd af vågorna i någon enslig lagun, finner man dessa benlämningar, som redan förut blifvit omtalade och som fått en sådan utomordentlig vikt för studiet af djurvärldens utvecklingshistoria. På samma sätt som de blifva nu också skeletten af nutidens boskapsdjur inbäddade i flygsanden för att kanske en gång i en mycket aflägsen framtid framdragas i ljuset och beskrifvas såsom intressanta prof på en förgången tids djurvärld.

På dessa slätter, tillsammans med de hjordar vi ofvan omnämnt, lefver nu Argentinas intressantaste folktyp, gauchon. Så mycket har det redan skrifvits på skilda språk om denna pampas' son, att det skulle vara förmätet att vilja lägga något till de skildringar, som redan finnas. I vanligt tal inbegriper man under detta namn hela den beridna herdebefolkningen, men den äkta typen för en gaucho är dock den, som med en liten trupp af hästar och hundar fritt ströfvar kring dit tillfälligheterna leda, sofver insvept i sin mantel af guanaco-skinn, där han händelsevis på kvällen befinner sig, och lifnär sig af det, som jakten ger honom. När det behöfs,