Sida:Fria Lekar.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

74

o.a. Engelsmän förorda t.o.m. en liten fickkompass såsom en god följeslagare.

11. Boll stå! äfven kallad måndag, tisdag o.s.v. m.fl. Ett antal tager hvar sitt namn efter dagarna i veckan eller bokstäfver eller nummer o.s.v. De, som deltaga i denna lek, samlas vid en lämplig vägg på en linie parallel med väggen. De medföra en boll; och sedan det blifvit afgjordt, hvem som skall hafva bollen, tager den dertill utsedde densamma. Leken tillgår så, att den, som har bollen, kastar den mot väggen, så att den återstudsar. Då bollen träffar väggen, icke senare, utropar kastaren det antagna namnet på någon af sina medspelare. Alla utom den nämnde springa sin väg, han åter försöker att taga bollen innan den träffat marken, eller i annat fall så fort som möjligt är. När han fått bollen, ropar han Boll stå! Hvar och en är då skyldig att ögonblickligen stanna utan att söka något skydd. Den, som har bollen, eger nu att bränna hvem han vill; lyckas han deri, skall den brända upptaga och försöka bränna någon af de andra, som nu igen äro stadda på flygt åt alla håll. Lyckas han icke, skall han återtaga bollen, och är det alltid den sist brände, som i nästa omgång skall kasta bollen mot väggen. Om den vid bollkastet i väggen nämnde lyckas taga bollen i luften (lyra), berättigar detta honom att genast kasta bollen i väggen och utropa ett annat namn bland de antagne med alldeles samma påföljd som det ofvan anförda fall. Den, som icke