Sida:Fria Lekar.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

86

nödvändigt att några klara och bestämda regler blifva framlagda. Kan någonting taga sig sämre ut än en spelare, som, för beqväm att förfölja bollen, står lugnt midt i dess lopp eller ännu värre vid sjelfva målet af sin grannes bo, väntande, ända tills bollen är sparkad upp till honom, på det att han, frisk och full af luft som han är, må leda bollen in genom målet? Det är att hoppas att följande regler i allmänhet må vara tillfredsställande och förekomma tvister och hinder för leken.

1. Ett mål vinnes genom en ärlig full spark (”kick”) eller spänning (”drop-kick”) af bollen från handen;[1] eller genom en ärlig fot-boll (”bulley”) hvilken för bollen genom alla hinder mellan målets stänger. Stundom föreskrifves en viss höjd, hvaröfver bollen skall passera mellan stängerna.

2. Området eller banan för leken skall utmärkas genom sidogränser. Då bollen sparkas utom dessa gränser, må hvilken deltagare som helst sparka honom tillbaka vinkelrätt in på banan vid den punkt der han gick ut.

3. En spelare, som är bakom bollen, d.v.s. närmare motsidans bo än hans medspelare i det ögonblick han sparkade bollen, är ur spelet och får icke på något sätt deltaga annat än i enlighet med följande regel.

  1. För att icke öfverraskas sättes en vakt vid målet. Denna kan enligt anförarens tillsägelse ombytas under lekens gång.