Sida:Fria Lekar.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

88

De nödvändiga tillbehören äro en boll, och ett slagträ, kalladt rackett, för hvarje deltagare, samt ett nät. Närmare beskrifning härå lemnas i följande öfversättning af engelska föreskrifter för leken. Racketten föres omvexlande med höger och venster hand.

En något så när plan mark med eller utan gräsmatta, men utan stenar, är ändamålsenlig plats för denna lek. Bäst är att den derför använda platsen ständigt får vara upptagen af det tillhörande nätet, hvilket med anledning häraf bör likasom fisknäten vara beredt för att motstå såväl torka som väta.

Lekplanen är 27 fot bred och 78 fot lång. Han är delad tvärs på midten genom ett nät, hvars ändar äro fästade vid ett par stänger, som stå två till tre fot utom gränsen på hvar sin sida. Nätets höjd är 4 fot 9 tum vid stängerna och tre fot i midten. Vid gårdens båda ändar på 39 fots afstånd från nätet och parallelt dermed drages baslinierna CD och EF, hvilkas ändar sammanbindas med sidolinierna CE och DF. Halfvägs mellan sidolinierna och parallelt dermed utmärkes en halfgårdslinie GH — således vinkelrätt mot nätet — delande rummen på hvardera sidan derom i två lika delar kallade de högra och venstra gårdarne. På hvardera sidan af nätet och 22 fot derifrån och parallelt dermed uppdragas möteslinierna SS. SS. De här omnämnda linierna böra alltid vara uppritade, och de förnyas så snart de blifva utplånade. Hvita band eller snören kunna