Sida:Fria Lekar.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

äfven här till användas, men sådana böra icke gerna ständigt vara utlagda; de fästas med spikar vid marken.

Bollar och racketter. Bollarne skola vara ihåliga och af guttaperka, samt öfverklädda med hvitt tyg. De få icke vara mindre än två och en qvarts tum, eller mera än två och ⅝:dels tum i diameter, vägande omkring 11 ort. Racketterna bestå af en sammanböjd båge af ask eller annat lämpligt träslag; bågens öfverblifna ändar sammanfogas till ett skaft eller handtag. I sjelfva bågen flätas ett nät af sensträngar.

Spelregler.

1. Val af sidor samt början. Valet af sida och rättigheten att börja under det första spelet afgöres genom tekning; så förstådt att, om den som vinner vid tekningen väljer rättigheten att börja, skall den andra spelaren hafva valet af sida och tvärtom. Spelarne skola stå på motsatta sidor om nätet. Den spelare, som börjar, gifver upp bollen, kallas uppgifvare, och den, som möter bollen, kallas mottagare. Då första omgången är slut skall mottagaren blifva uppgifvare och tvärtom; och under lekens gång omvexlas i öfverensstämmelse härmed.

2. Uppgifning. Uppgifvaren skall stå med ena foten utanför baslinien, och skall gifva upp bollen omvexlande från den högra och venstra gården, börjande från den högra. Den så uppgifna bollen måste slå ned inom möteslinien, halfgårdslinien