Sida:Fria Lekar.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

90

och sidolinien af den gård, som är snedt öfver (diagonalt) på andra sidan om nätet, beräknadt från den gård hvarifrån uppgifningen skedde, eller på en af dessa gränslinier. En öfvad spelare tager icke upp bollen från marken med handen utan gör detta med sin rackett.

3. Fel. Det är ett fel,

a) om den uppgifna bollen faller på andra sidan af möteslinien; eller
b) om han faller i nätet; eller
c) om han faller utom gården ; eller
d) om han faller i orätt gård.

Felaktig boll får icke slås ut, mötas af mottagare. Efter ett fel skall uppgifvaren åter gifva upp bollen såsom förut från samma gård, hvarifrån felet begicks.

4. Uppgifningen får icke ske eller mötas med mera än ett slag af racketten.

5. Huru fel omintetgöras. Uppgifvaren skall icke slå bollen, förr än mottagaren är färdig; han skall derföre utropa ”färdig” innan bollen slås. Om den senare försöker att slå tillbaka uppgifningen, är detta tillräckligt bevis att han var färdig, äfven om han icke lyckas att träffa bollen. En god uppgifning, gjord då mottagaren icke var färdig, upphäfver ett förutgående fel (gjordt af uppgifvaren).

6. Boll i spel. En boll är återsänd eller i spel, då han blir slagen tillbaka öfver nätet innan han har rört marken andra gången.

7. Boll vidrörande nätet. Det räknas för giltig uppgifning eller mottagning, ehuru bollen vidrör nätet.