Sida:Fria Lekar.djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

92

d) om han slår bollen innan den passerat nätet; eller
e) om boll i spel faller på en boll i någon af hans gårdar eller på någon af deras gränslinier.

11. Slag, huru de räknas. For hvarje spelare, som vinner sitt första slag, räknas 15; för hvarje spelare, som vinner sitt andra slag, räknas 30; för hvarje spelare, som vinner sitt tredje slag, räknas 40 och för hvarje spelare, som vinner sitt fjerde slag, räknas utgång ”spel”; undantagande såsom nedan:

om båda spelarne hafva vunnit tre slag, kallas detta för stånd; och det nästa slag, som vinnes af någon deltagare, räknas denna deltagare till godo (förhand). Om samma deltagare äfven vinner nästa slag, vinner han utgång; om han förlorar nästa slag, är detta återigen stånd o.s.v., ända tills efter räknadt stånd någon deltagare vinner två på hvarandra följande slag, hvilket då är utgång.

12. Huru utgångar räknas. Den spelare, som vinner sex utgångar, vinner hela spelet eller omgången; undantagande såsom nedan:

om båda spelarne vinna fem utgångar, kallas detta slutspel eller fullt, och nästa utgång, som vinnes af någon spelare, kallas förhandsutgång för honom. Om samma deltagare äfven vinner nästa utgång, vinner han omgången eller spelet. Om han förlorar nästa utgång, kallas det återigen förhandsstånd o.s.v., ända tills efter ett dylikt någon spelare vinner två på hvarandra följande utgångar, då han vinner omgången.[1]
  1. Stundom öfverenskommes att icke spela förhandspartier, utan att afgöra partiet genom första utgång efter förhands-stånd.