Sida:Fria Lekar.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
93

13. Ombyte af sidor och fortsättande af uppgifning. Deltagarne skola ombyta sidor for hvarje omgång. När en följd af omgångar spelas, skall den spelare, som var uppgifvare i sista utgången af omgången blifva mottagare i första utgången af nästa omgång.

Tilläggsregler för ojemna spelare.

Att gifva i förväg.

14. Bisker. En bisk är ett slag, som den som fått i förväg kan fordra när som helst under en omgång, undantagande som nedan:

a) en bisk må icke komma i fråga sedan uppgifningen är gjord;
b) uppgifvaren må icke taga en bisk efter ett fel; men mottagaren kan göra det.

15. Bisker, gifna för ökning eller minskning. En eller flera bisker må ytterligare gifvas såsom ökning eller minskning till det som först blifvit gifvet.

16. Half-femton. Half-femton är ett slag gifvet vid början af andra och hvarannan derpå följande omgång.