Sida:Fria Lekar.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
97

Slutord.

Den redskap, som är behöflig för här upptagna lekar, bör i de flesta fall kunna anskaffas och tillverkas af ungdomen sjelf.

Den vanliga bollen är skinnbeklädd och omkring 2½ tum i genomskärning.

Pärkbollen är äfven skinnbeklädd och omkring 3¼ tum i genomskärning men bör vara betydligt lösare efter som den skall slås med handen. — Bollträn göras efter olika storlek. Den öfriga redskapen har redan blifvit omnämnd och bör kunna anskaffas efter de modeller, hvarmed skolorna nu mera temligen allmänt förse sig. De Fria Lekarna skola medföra dubbel nytta i den mån sjelfva ungdomen äfven tillverkar redskapen. Kroppsöfningarne i fria luften såväl som de metodiska öfningarne hafva icke uteslutande sig sjelfva till mål. Detta måste ställas högre. Huru vacker och huru lifvande en dylik öfning än må vara, är han dock blott ett medel. Den som försöker göra den till något annat, har misstagit sig på skal och kärna. — Om leken med värme omfattas, meddelar han lätteligen sitt skaplynne till dem som öfva densamma. Derför böra vi bemöda oss att i en planmessig och ädel anda utveckla de fria lekarne: då skall ungdom och efterverld hafva nytta deraf.