Sida:Fria Lekar.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

96

28. I spel med 3 eller 4 deltagare skall endast en deltagare på inne-sidan gifva upp vid början af hvarje utgång. Om han eller hans medspelare förlorar ett slag, skall motspelaren vara inne.

29. Under fortsättningen af spelet, när den som först var inne kommit ut, skall hans medspelare gifva upp, börjande från den gård, från hvilken den sista uppgifningen icke skedde; och först, när båda deltagarne hafva kommit ut, då skall den andra sidan in.

30. De som äro inne skola bestrida uppgifningen i öfverensstämmelse med föreskrifterna 2 och 3; och motspelarne skola mottaga (möta) uppgifningen omvexlande, hvar och en bibehållande den gård, som han ursprungligen upptog. I alla följande slag må bollen blifva återslagen af hvarje deltagare på sin sida.

31. Ett eller mera må gifvas ”före” i en utgång.

32. Förmän af att vara inne två eller flera på hvarandra följande gånger kan tillåtas.

33. Halfgård: Om man har öfverenskommit i hvilken gård den, som gifvit före, skall spela, förlorar han ett slag, om bollen, som han slår tillbaka, faller utom någon af denna gårds gränslinier. Anm. I början, innan man kan reglerna rigtigt, gör man klokast i att tillämpa detta sist anförda sättet för räkning.