Sida:Fria Lekar.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

42

De fria lekarna kräfva lika bestämda förfaringssätt som de föregående, men deras natur är sådan, att de bära disciplinen inom sig sjelfva. En gång komna i utöfning, behöfva de ingen öfverordnad ledare. Ungdomen leder dem sjelf hvilket dock icke hindrar de äldre att med de unga deri deltaga.

Den andra stora hufvudgrenen af lekar upptager allehanda andra, såsom sittlekar, sånglekar m.m.

Det torde böra sägas, att dessa olika slag af lekar stundom äro ganska svåra att i afseende på sitt slag åtskilja. De här nedan anförda tillhöra egentligen de fria, men en och annan kan äfven hänföras till de s.k. pedagogiska.


1. Bäddra boll öfvas parvis, mellan två och två, hvilka med händerna slå en boll mellan sig, (pl. 2). Slaget må äfven göras med en af fötterna. Venstra sidan öfvas lika med den högra. Denna lek lämpar sig för åldern mellan 6—12 år så väl för flickor som gossar, och afser, utom sig sjelf, förvärfvandet af nödvändig färdighet till pärkspelet.

Leken börjar dermed att en af de två, hållande bollen i ena handen (pl. 1), släpper honom under det att han med andra handen gifver honom ett slag i rigtning åt motspelaren, som möter bollen med slag af hand eller fot vare sig under dess båge, innan han tagit mark, eller efter första uppstudsningen, så att han flyger samma väg tillbaka, der han åter behandlas på samma sätt.