Sida:Fria Lekar.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

44

angifver den gräns hvarunder bollen icke får träffa väggen. På hvardera sidan härom uppdrages såsom sidogräns en lodrät linie, afståndet mellan dessa linier bestämmes efter antal af deltagare. På tio fots afstånd från väggen utmärkes en linie parallel med väggen; detta är den gräns hvarutom bollen bör uppstudsa. Flockarne lotta sins emellan hvilkendera som skall börja. Alla ställa sig utan ordning utanför den på marken utmärkta linien. Anföraren inom den flock, som enligt lottning skall börja, bestämmer hvilken inom flocken detta tillkommer. Bollen slås på det vanliga sättet mot väggen, allt under iakttagande af gränserna. Då bollen derefter återstudsar från väggen, bör någon af andra sidans män möta honom med ett nytt slag; leken fortgår sedermera med slag af bollen omvexlande från ena och andra sidans män. Det behöfves således ingen på förhand uppgjord tur, utan skall bollen slås af den som står honom närmast vid återstudsningen, alltid med iakttagande af den rätta flocken och att icke springa i vägen för hvarandra. Ingen får, för att möta bollen, gå innanför den på marken utmärkta linien (pl. 4).

Vinsträkning sker efter följande regler: Då bollen träffar väggen utom de bestämda gränserna, eller då han gör två studsningar innanför den på marken dragna linien, räknar den flock, hvarur detta slag icke gått, ett; sak samma om någon dabbar sig, då motsidan äfven räknar ett. Den flock som först får räkna tolf (12) har vunnit.