Sida:Fria Lekar.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
45

Då gången af leken genom sistnämnda händelse ofrivilligt afbrytes, sättes den åter i gång af den flock som dabbat sig. I de andra fallen beror det af anföraren i den flock, som har tur att möta bollen, om slaget skall tagas för godt, men häri skall han bestämma sig innan nytt slag är gjordt, ty derefter medgifves intet val, utan är nytt slag ett tecken till att det föregående skall i detta afseende såsom godt anses.

3. Mota boll är en enkel och äfven roande form af bollek för barn från sex års ålder. Från två till sex deltagare kunna vara med om denna lek. Sedan de efter eget val delat sig i två sidor, intaga de sina bo. Dessa skola vara så långt från hvarandra, att icke någon af deltagarne kan kasta bollen från sitt bo så, att den gör första nedslaget i motsidans. Bonas gränser skola vara jemnlöpande med hvarandra. Leken går ut på att försöka kasta bollen så hårdt, att han derigenom kommer in i motsidans bo; och å andra sidan att i tid mota bollen innan han kommer till boets gräns. Kasten skola göras vexelvis från ena och andra sidan. Medspelarne bestämma mellan sig i hvilken ordning de skola kasta. Den sida, som lyckas att kasta in bollen i motsidans bo, får räkna ett. Tolf är vunnet spel.

Denna lek är att betrakta såsom en inledning till våra vanliga bollekar, hvarunder det i allmänhet icke lägges tillbörlig vigt på snabbhet och händighet, då det gäller att uppfånga och ”kasta in” bollen till innemål. — En motsvarande inledning till fotboll är: