Sida:Fria Lekar.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

46

Mota boll med fötterna. Två eller flera uppträda här mot hvarandra i hvar sina bon. Dessa äro åtskilda genom en rät linie (midtellinien), hvilken icke får öfverskridas af någon deltagare. Bona begränsas på motsatta sidan (baksidan) på hvar sitt håll af en annan linie, parallel med midtellinien, och på så långt afstånd derifrån, att den bäste sparkaren af motsidan, då han står invid denna gräns, icke kan sparka bollen så att den gör första nedslaget bakom motsidans bo.

Medspelare skola icke springa i vägen får hvarandra. Leken går ut på att sparka bollen — man bör således undvika att taga den med händerna — så att han far utom yttergränsen af motsidans bo.

4. Pärkspelet är en boll-lek. Det kan nyttjas af snart sagdt alla åldrar. Barnet förbereder sig deri genom andra lättare slag såsom att »Bäddra boll» och med »Väggpärk». Hvilket handhafvande af boll som helst kan dessutom anses som en förberedelse till pärk. I pärk slås bollen med flatan af handen eller sparkas med ena eller andra foten. För att anses kunna spela pärk, måste man kunna sköta bollen lika väl med venstra som med högra handen, och samma regel med afseende på fötterna. Det är denna omständighet, som, från gymnastisk synpunkt sedt, tynger så mycket för pärk jemförd med motsvarande lekar. Detta spel kan lekas på hvilken öppen plats som helst. Gräsbevuxen torr mark är den bästa för pärk som för andra bollspel.