Sida:Fria Lekar.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
57

antalet mycket stort, göres uppställning på två eller flera led bakom hvarandra med lämpligt afstånd deremellan. — Utgångsställning intages (enl. pl. 8 A) med fötternas ställning ungefär som i vanlig gardställning (med två fotlängder mellan hälarne), den främre i rigtning åt det håll dit kastet skall ske, den bakre vinkelrätt deremot. Främre benet skall vara nästan rakt; det bakre knät starkt böjdt; öfverlifvet tillbakadraget; bakre armen, hvars hand bör fatta stafven något bakom dess tyngdpunkt, skall vara sträckt (dock utan styfhet) bakåt; hufvudet skall vara vridet framåt; blicken i samma rigtning d.v.s. åt det håll dit kastet skall ske; främre armen förblir hängande — utan stelhet vid sin sida, och den bästa hållning iakttages i alla afseenden. Sedan denna ställning några gånger blifvit intagen omvexlande till venster och höger på ledarens verkställighetsord: ställ!, börjar inöfningen af den för kastet nödvändiga rörelsen enligt följande:

Från utgångställningen öfverflyttas (enl. pl. 8 B) kroppstyngden från bakre till främre benet genom att under framvridning af kroppens bakre sida, hvars knä dervid sträckes under det att det främre lika starkt böjes; öfverlifvet fälles starkt framåt. Samtidigt med denna rörelse framföres bakre handen så långt att armen blir fullt sträckt framåt i kastets rigtning. Handen skall dervid genom böjning af armbågs- och axelleder bibehålla samma höjd som i utgångställningen, men skall derunder öppna sig så, att stafven, som i