Sida:Fria Lekar.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

60

längd och omkring 1 tum i genomskärning, i ena ändan vara försedda med en jernskoning, som afsmalnar till en spets på två till tre tums längd. Kastspjutet bör vara så afvägdt att, då, det fattas strax bakom tyngdpunkten och utgångst. intages, bör spetsen vara något framför ansigtet. Hvad sjelfva kastet angår, bör det redan af det derom ofvan bestämda vara tydligt, att det utföres med en stark rörelse af hela kroppen genom en kraftig och hastig vridning från den kastande armens sida, under det att öfverlifvet, som i utgångst. lutar bakåt öfver det bakre benet, samtidigt fälles framåt, hvarunder bakre benet hastigt sträckes och det främre böjes. Den bakre armen (den beväpnade) fullständigar rörelsen genom ett smidigt utfördt kast i ofvan antydda rigtning. Då denna rörelse utföres väl, och med utomordentlig kraft, blir ett nytt steg framåt stundom en följd deraf. Den kastande måste sjelf genom öfning och vana erhålla känsel och färdighet att bestämma ögonblicket och sättet för att släppa kastspjutet.

4. Med enskilda kast mot tafla tillgår på följande sätt. Ett antal af 8 till 10 medlemmar kunna samtidigt öfva sig mot samma tafla. Alla deltagarne ordna sig bakom hvarandra i en öfverenskommen följd så, att den som skall kasta senare står bakom den, som har en tidigare tur. Ingen får befinna sig bakom målet eller i dess granskap. När allt sålunda är väl ordnadt, börja kasten efter den uppstälda ordningen med iakttagande af