Sida:Fria Lekar.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62

8. Skjutning med pil och båge är en lika vacker som nyttig öfning; den bör inöfvas af gymnastikläraren, och först, när han dertill gifvit sitt samtycke, må ungdomen enligt gällande föreskrifter använda pil och båge på anvisad plats. Denna bör vara så vald, att icke pilarna kunna blifva afskjutna åt någon allmän färdväg eller inåt området för andra lekar, för att sålunda förebygga all fara. Lek med detta redskap anordnas i öfverensstämmelse med kastspjutsleken, men endast med ett mål (en tafla). Männen från de hvarandra motsatta sidorna afskjuta efter hvarandra vexelvis en pil. Träff af pricken ger sin sida tre träff på eller inom inre ringen ger två, på eller inom yttre ringen ger ett. Skulle båda sidorna hafva träffat pricken eller lika nära densamma med en pil, så blir den dernäst bästa pilen bestämmande o.s.v. Pilskjutningen skall verkställas så väl till venster som höger, och i regel skjutes första omgången till venster och sedan hvarannan gång, till dess någondera flocken får räkna 12, som är vunnet spel. Denna lek är således noga öfverensstämmande med de närmast föregående. — Hvar och en bör egentligen hafva sin egen båge, hvilken skall ansas och vårdas väl för att ständigt och jemt bibehålla sin spänstighet. Sannolikt skall pilbågen blifva en af de käraste följeslagare för den unge på hans vandringar. Pil och båge samt kastspjut hafva äfven den fördel att under vintern och dålig väderlek kunna användas. — Om det i en framtid visar sig,