Sida:Gift (sv).djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 201 —

elfva? Det var det värsta; Bergensångbåten afgick först vid midnatt.

Men slutligen måste både fru With och fru Bentzen tillstå, att de visste, visste helt säkert — ty de hade begge hört sig för — att fru Wenche hade tillbragt aftonen hos denna så kallade fru Gottwald, som hon ibland besökte — fru Wenche höll sig alltid helst till personer, som det var någonting på tok med. Detta kullkastade stadsfiskalskans kombination och afbröt efterforskningarne. Fru Gottwald hade till och med bifogat, att professorskan hade varit mycket illamående hela qvällen.

Sent samma afton hade fru Gottwald varit uppe hos lille Marius på kyrkogården; och då hon gick nedåt till staden igen, såg hon vid den sista gaslyktan fru Wenche med ett ansigte, som hon aldrig kunde glömma.

Då sedan ryktena började löpa följande dag, var det någonting inom fru Gottwald, som förstod eller anade alltsamman, och hon satte sin lilla lögn i gång från sin butik.

Hade ej fru Wenche varit den enda, hvars vänlighet var ärlig och ej tryckte henne; och dessutom var hon ju mor till Abraham.

Att intet rykte om det verkliga sammanhanget spreds, kom sig endast deraf, att det ej föll någon in; det skulle vara någonting alltför oerhördt. Och tack vare professorns och doktor Bentzens, pigornas och fru Gottwalds fullständiga säkerhet fick man ingen anledning till tvifvel.

Eljest skulle det ju ha varit ett jubel för alla dessa fromma hjertan med de snabba och oförfärade