Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


12

omedelbart före annan (bevarad) vokal övergått till ǣ, t. e. fä : gen. fēar (fǣar), lēa (säll. lǣa) låna : pres. lǣr och pret. lǣþe. Även om en vokal jämförelsevis sent bortfallit efter ē, har detta åtminstone i de flesta trakter hunnit övergå till ǣ, innan ljudlagen upphört att verka, t. e. sǣt (vanl. sēt) av *sēit sett : sēa se, Swǣrike (Swērike) av swēa rike Sverge, frǣdaghẹr (vanl. frēdaghẹr) av frēadaghẹr fredag.

§ 15. Diftongen ai, senare æi har (frånsett de i § 8, 3 och § 12 nämnda fallen) i tryckstark stavelse utvecklats till ei, som i några dialekter kvarlever ännu in i litterär tid, men i allmänhet redan förlitterärt blivit ē, t. e. veit > vēt, heima > hēma hemma, eigha > ēgha äga. Förbindelsen aiw uppträder på grund av en invecklad och ännu delvis omstridd utvecklingsgång än som , än som ǣ, än åter som ø̄, t. e. siōr sjö : Sǣbȳ Säby : Sø̄hundare Sjuhundra (härad i Uppland).

Anm. Förbindelsen ǣ + ett till nästa stavelse hörande kons. i uppträder ävenledes som ē och detta också i dialekter, som icke kontraherat diftongen æi (ei), t. e. lē(a) : isl. hlǽia le, blē(a) : isl. blǽia duk, lakan.

§ 16. Diftongerna au och øy ha (frånsett det i § 8, 4 nämnda fallet) i tryckstark stavelse blivit ø̄, t. e. ø̄gha (isl. auga) öga, ø̄ra (fno. øyra) öra.


5. Inflytande av intensitetsminskning.

§ 17. Kvalitetsändring har inträtt i följande fall:

  1. Diftongen ai har före övergången > æi > ei > ē (se § 15) vid reduktion av helstyrka till halvstyrka blivit ā, som sedan i händelse av ytterligare intensitetsminskning enligt § 18, 1 uppträder som a, t. e. Sundāþ (-hēþ) ett ortnamn : hēþ hed, Þorstān (-stēn) Torsten : stēn, Ōnās ett mansnamn : nēsa.
  2. Diftongen au har före övergången till ø̄ (se