Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


26

§ 39. Bortfall inträder i följande ställningar:

 1. Om två trycksvaga stavelser stå intill en tryckstark, är vanligen den, som står närmast den tryckstarka, helsvag och synkoperas därför med tiden, därest ej association eller lärt inflytande förhindrar det.
  1. Av två förstavelser synkoperas alltså den andra, t. e. kapelā´n > kaplān, Katerī´na > Kadrīn Karin, Bāghahū´s > Bāhūs Bohus; likaså i ord, som ofta stå trycksvagt, t. e. mæþan > mæn medan, huru > hur, kunung > kung (sent), Lare(n)s > Lars.
  2. Av två efterstavelser synkoperas alltså den första:
   1. Efter helstark stavelse, t. e. Nærike > Nærke, Nōrighe > Norghe, Swǣrighe > Swærghe Sverge, hwīlikin > hwilkin vilken, væruldin > værldin världen, (i) rīkisins (þiǣnistu) > riksins (i) rikets (tjänst; jfr “riksens ständer“).
   2. Efter halvstark stavelse, t. e. ærkebiskopẹr > ærkebispẹr arkebiskop, fōdhẹrmars[kal]ke fodermarsk : marskalk.
 2. I annan ställning inträder stundom synkope mellan två lika konsonanter (“haplologi“), t. e. allalēdhis > allēdhis alldeles, āttatighi > āttighi åtti, āttundedēl > āttundēl åttondel.


II. Konsonanterna.

A. Ljudväxlingar ärvda från förlitterär tid.

1. Indoeuropeisk och urgermansk ljudväxling.

§ 40. På en ieur. växling mellan d, dh eller t utan och med följande s eller t beror växlingen t, þ (dvs. dh) : ss eller s, allteftersom ljudet föregås av kort vokal eller ej, t. e. vita veta, vitẹr klok : visse visste, vissa visshet, vīs vis; hwætia vässa : hwæssa