Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


35
    1. stark vok., t. e. rø̄, nǣrmē jämte rø̄r rö, rör, nǣrmēr närmare.
    2. Efter trycksvagt a (men ej i, u) i vissa sydligare dialekter, t. e. hæsta hästar (men vinir vänner, kunur kvinnor), kalla kallar (men dø̄mir dömer).
    3. Efter trycksvagt a, i (men ej u) och dessutom efter tryckstark lång (men ej kort) vok. Så i Smålandslagens huvudhandskrift, t. e. gæva gåvor, saki saker (: kunur kvinnor), (på vissa andra håll vīr) vi, får, dø̄ dör (men ær är).
    4. Efter trycksvagt (och i all synnerhet helsvagt) a, i, u och tryckstark lång (men ej kort) vok. Så med större eller mindre konsekvens i en mängd handskrifter, särskilt östgötska, t. e. i Birgittas egenhändiga anteckningar biskopa biskopar, synde synder, ālagho pålagor, (jämte mēr efter mēra), men ær, var; i älsta fragmentet av Östgötalagen, som är alldeles särskilt konsekvent, får, bor, dø̄ dör, åt sig, ū ur, men ær, var.


B. Ljudövergångar, genomförda i litterär tid.

1. Inflytande av ställning i slutljud.

§ 63. Trycksvagt dh övergår i y. fsv. uti vissa västliga och sydliga dialekter till th, varav senare t, t. e. medh > meth > met med, hovudh > hovuth > hovut huvud, n. sg. f. skapadh > skapath > skapat skapad. I den förra övergången deltar ock det av t enligt § 75, 4 uppkomna dh, t. e. mykidh > mykith mycket; dock ej gärna om t föregår, t. e. lītidh litet.

§ 64. Trycksvagt gh övergår samtidigt dialektalt till ch (dvs. motsvarande perspirerade ljud) och sedan k, t. e. aldrigh > aldrich > aldrik aldrig. I den förra övergången deltar ock det av k enligt § 75, 3 uppkomna gh, t. e. ogh > och.