Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


56

-in i sg. n. a. m., n. f. och pl. n. a. ntr., dessutom någon gång på -it i sg. n. a. ntr., allt i överenstämmelse med paradigmet kristin (se § 125).

§ 122. Paradigmet nø̄þoghẹr nödd och tvungen:

Sg. m. f. ntr.
n. nø̄þoghẹr nø̄þogh nø̄þokt
g. nø̄þox nø̄þogh(r)a(r), nø̄þg(r)a(r) nø̄þox
d. nø̄þoghom, nø̄þgom nø̄þogh(r)e, nø̄þg(r)e nø̄þogho, nø̄þgo
a. nø̄þoghan, nø̄þgan nø̄þogha, nø̄þga nø̄þokt
Pl. m. f. ntr.
n. nø̄þoghi(r), nø̄þgi(r) nø̄þogha(r), nø̄þga(r) nø̄þogh
g. nø̄þogh(r)a, nø̄þg(r)a nø̄þogh(r)a, nø̄þg(r)a nø̄þogh(r)a, nø̄þg(r)a
d. nø̄þoghom, nø̄þgom nø̄þoghom, nø̄þgom nø̄þoghom, nø̄þgom
a. nø̄þogha, nø̄þga nø̄þogha(r), nø̄þga(r) nø̄þogh

Så gå blott några få adj. såsom avughẹr (āvoghẹr) avig, avog, sāloghẹr stackars samt athughul uppmärksam, som sällan, hēlaghẹr (hǣlaghẹr; ursprungligen med ē i de osynkoperade, æ i de synkoperade kasus) helig, som vanligen, och ȳmis olikartad, ömse, som alltid uppvisa synkope.

§ 123. Paradigmet ūsal (dvs. -ll, men f. -l) usel:

Sg. n. m. ūsal f. ūsul (ej -ol!) ntr. ūsalt
g. ūsals ūsla(r) ūsals
d. ūslom ūsle ūslo
a. ūslan ūsla ūsalt
Pl. n. ūsli(r) ūsla(r) ūsul
g. ūsla ūsla ūsla
d. ūslom ūslom ūslom
a. ūsla ūsla(r) ūsul

Så gå de få övriga adj. på -al, t. e. gamal (pl. gamblir) gammal.