Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


55

Anm. 1. G. sg. på -is träffas stundom i y. fsv., t. e. vrēdhis.

Anm. 2. Pluralböjning träffas någon gång då ordet har konkret betydelse. Så har fiske i bet. fiskevatten uti ä. fsv. pl. fiskia(r), g. -ia osv.; i y. fsv. träffas bl. a. glædhir, g. -ia(s) i bet. fröjder.


B. Adjektivet.

1. Stark böjning.

§ 121. Paradigmet halvẹr halv:

Sg. n. m. halvẹr f. half ntr. halft
g. halfs halfra(r), halva(r) halfs
d. halvom halfre, halve halvo
a. halvan halva halft
Pl. n. halvi(r) halva(r) half
g. halfra, halva halfra, halva halfra, halva
d. halvom halvom halvom
a. halva halva(r) half

Så gå de flesta adj., nämligen nästan alla enstaviga stammar på konsonant, alla flerstaviga på -isk- och -ōtt-, nästan alla på -ul- (-ol-), de flesta på -ugh- (-ogh-), alla superlativer samt alla svaga verbers participia preteriti, t. e. aldẹr (f. al) all (jfr däremot kaldẹr, f. kald kall), dighẹr (pl. dighrir) diger, glaþẹr (ntr. glat, dvs. -tt) glad, grymbẹr (f. grym, ntr. grym(p)t) grym (jfr däremot dumbẹr, f. dumb stum), hēl (dvs. -ll) hel, hø̄ghẹr (ntr. høkt) hög, langẹr (ntr. lankt) lång, rēn (dvs. -nn) ren, sandẹr (f. san) sann (jfr däremot blindẹr, f. blind blind), vātẹr (ntr. vāt, dvs. -tt) våt, vis (pl. vissir) viss, vīs (pl. vīsir) vis; gutniskẹr gottländsk, skallōttẹr (f. och ntr. -ōt, dvs. -tt) skallig, hēmol (dvs. -ll) lagligen tillhörig, girughẹr (ntr. girukt) girig, hwassastẹr (ntr. -ast) vassast, kallaþẹr (ntr. -at) kallad, staddẹr (ntr. stat, dvs. -tt) anträffad, kø̄ptẹr (ntr. kø̄pt) köpt.

Anm. Orden på -līkẹr samt marghẹr eller mangẹr mången kunna i ä. fsv. sällan, i y. fsv. ofta ändas