Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


75
hugga, hogga hugga hiog (y. hiøg), y. fsv. även hug [hog. høg] hioggo, y. fsv. även huggo huggin, hoggin
lø̄pa löpa lop, y. fsv. även lø̄p [lup, lōp] lupu, y. fsv. ä. lopu, lø̄po lø̄pin, lupin, lopin

Det sednare kan i y. fsv. även gå svagt: pret. lø̄pte.

§ 163. Klass 3. Paradigmer:

  1. , fanga fik [fæk] fingo fangin

    Så går ock ganga, gå.

  2. falla fiol (y. fiøl) [fæl, fal, fiul], y. fsv. även ful, føl [fiæl, fol, fyl] fiollo (y. fiøllo), y. fsv. även fullo, føllo [follo, fiullo] fallin
    halda hålla hiolt (y. hiølt), hælt, y. fsv. äv. hult, holt, hylt, hølt [hiult] hioldo (y. hiøldo), y. fsv. äv. huldo, holdo, høldo [hiuldo] haldin
    valda vålla (v)ulte, valt, y. fsv. äv. volte [vult] (v)ulto, y. fsv. äv. volto ntr. valdit, (v)ullit, y. fsv. äv. vollit

§ 164. Klass 4. Hit höra:

grāta gråta grǣt, grēt grǣto, grēto [y. fsv. även gritu] grātin
lāta, lǣta låta lǣt, lōt, lēt, y. fsv. äv. lāt lǣto, lōto, y. fsv. äv. lāto [litu] lātin [lǣtin]
rāþa råda rǣþ, rēþ rǣþo, rēdho [y. fsv. även rādho] rāþin

Det sistnämnda går i y. fsv. även svagt: pret. radde (dvs. rådde).


2. Svag.

§ 165. Klass 1. Paradigmer:

  1. kalla pres. kalla(r) pret. kallaþe part. pret. kallaþẹr