Sida:Gustaf II Adolf.djvu/310

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
302
SLAGET VID BREITENFELD.

saxarna löpa, sade han, och vändom oss emot svenskarna; eljest hafva vi ingenting vunnit; och nu kastade sig hela den hotande skaran mot svenskarnas venstra flygel. Horn, för att icke omringas, drog sig med yttersta sidan något baklänges, men gjorde derunder ihärdigt motstånd; nära förtvifladt; ty han såg framför sig den både till fot och häst mångdubbelt starkare och genom saxarnas nederlag upplifvade fienden. Dessutom tog Tilly saxarnas kanoner och riktade deras eld mot svenskarna, hvarförutan kroaterna höllo på att kringgå flygeln samt anfalla sidan och ryggen. Detta oaktadt förlorade icke Horn modet eller sansningen. Med yttersta klokhet ordnade han sina fåtaliga troppar, och ingen enda bland dessa tappra krigare tog till flykten. Det var denna Horns kloka vändning och ihärdighet, som räddade svenskarna från det hotande nederlaget.

Då nemligen saxiska hären blef jagad på flykten, skyndade Arnheim till konungen med denna oroande nyhet. Nästan i samma ögonblick, kom Teuffel med underrättelse, att hela kejserliga hären vände sig emot Horn. Konungen, som just nu fullkomligen förjagat Pappenheim, lemnade högra flygeln åt Banér, samt ilade sjelf till den venstra. Här svigtade hela den svaga styrkan under tyngden af det öfverlägsna anfallet. Öfverste Hall låg skjuten och med honom nästan hela hans regemente. Horn. Baudis och Courvilles ryttare ledo förskräckligt och drogo sig småningom tillbaka. Ännu stod Callenbach qvar säsom i resev. För Guds skull, hugg in, Callenbach! hugg in! ropade konungen och pekade på en öppen lucka, der fienden höll på att tränga igenom. Regementet störtade fram. Redan vid första mötet föll Callenbach genomborrad till marken. Men hans ryttare fortsatte anfallet med lika ordning, med lika mod. Försvara er, gossar, ropade konungen, jag skall straxt sända er hjelp; och han befallte Teuffel rida efter några fotregementer ur andra linien. Men knappt en minut, sedan konungen sagt sista orden, kom en kula och kastade Teuffel krossad till marken. Konungen skyndade då sjelf till bröstet af andra linien