Sida:Gustaf II Adolf.djvu/311

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
303
SLAGET VID BREITENFELD.

och sände derifrån de båda brigaderna Hepburn och Witzthum och sedan från högra flygeln Soop med vestgötarna till Horns hjelp. Dessa regementer ryckte upp på sidan af venstra flygeln, först Witzthum, sedan Hepburn, och ytterst vestgötarna. Hjelpen kom i rättan tid för att möta den kringrännande fienden. Kroaterna störtade mot Hepburn. Han medförde flere läderkanoner dolda inuti brigaden. Vid Hepburns röst öppnades lederna, och ett mördande kulregn mötte och tillbakakastade de angripande. Andra troppar sökte tränga fram, men emottogos med en möskötsalvo, af alla tre leden på en gång gifven, med den förskräckliga verkan, att hela rader af de angripande föllo till jorden, liksom gräs för lian. Men Tillys krigare veko icke så lätt tillbaka. Det blef ett kämpande på lif och död, man emot man, med svärd och pik, med musköt och pistol, med kolf och kula. Regementerna blandades i en ryslig förvirring. Cronbergarna och Baudis rvttare bröto hvar på sin sida härjande fram öfver fältet. Hepburn och Witzthum på svenska, Blanchart, Gejsa och Balderon på kejserliga sidan öfverhöljde hvarandra med mördande kulregn. Röken och dammet från hela den öfriga krigshären drefs af vinden nedåt venstra flygeln, och insvepte slutligen alltsammans uti så tjocka moln, att ingen kunde urskilja knappt vän eller fiende. Hepburn måste låta sina trumslagare slå skottska marschen, på det hans troppar i mörkret icke skulle gå vilse och förskingras.

Då Gustaf Adolf återkom till högra sidan, var Pappenheim redan alldeles försvunnen. Konungen lät derföre genast hela flygeln rycka framåt, görande nu alldeles obehindradt den svängning åt venster, hvarigenom han redan i början ämnade undvika krutröken. Först stodo härarna rakt i öster och vester. Nu hade Gustaf Adolfs högra flygel gått framåt, den venstra deremot tillbaka, så att båda härarnas sträckning var från sydvest till nordost, med lika fördel af vinden, heldst den fram på aftonen drog sig än mera åt vester. Genom denna rörelse hade Gustaf Adolf kommit upp på höjden af sandåsen, der Tilly hade qvarlemnat sina kanoner under otillräcklig