Sida:Handledning i vira.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20

och bättre entréer. Turné 6 är ett spel som spelas mycket och bjudes ännu mera. Många spelare tro sig kunna bjuda turné 6 på snart sagdt hvilka kort som helst, hvilket dock är ett stort misstag. Passa durkdrifne spelare för ett turné 6, torde detta vanligen blifva svårt nog att vinna, och man kan då hafva anledning förmoda att bakom detta »pass» ligger ett begär att få turnera efter. Fyra äss äro en vacker entré till turné; är man för öfrigt garderad i alla färger samt har handkortspel i en eller ett par af dem, kan man godt väga sig på ett turné 6. På tre goda färger anses ej orätt att turnera äfven om den spelande skulle vara renons i den fjärde färgen; man har ju dock alltid tre möjligheter mot en. På tre eller t. o. m. på två goda färger kan man äfven vingla, däremot bör man aldrig vingla på en färg, äfven om det skulle visa sig att lyckan för någon gång kunde stå den djärfve bi. En vacker turné-entré framkallar ofta budet »gök», hvilket i sin ordning då vanligen framtvingar ett turné 7 (så framt ej spelaren föredrager 8 spel, gask eller solo). Naturligtvis behöfves för turné 7 en bättre entré än för turné 6; har ett turné 7, som vi ofvan nämnde, framtvingats af muntergök, får man måhända nöja sig med en medelmåttig entré och söka reda sig så godt man kan. Ett utan tvång bjudet turné 7, plägar ofta framkalla misèregaskar eller köpmisèrer, dä ju ett dylikt bud gifver vid handen, att talongen bör innehålla låga kort. Vingel 7 är ett jämförelsevis högt och svårt spel, som fordrar hvad man i allmänhet kallar »goda kort» i minst två färger. Många passa gärna för detta spel, som i händelse af olyckligaste utgång kan medföra ända till 10 betar.

Att uppställa någon bestämd norm för entrén till 7 spel är nästan omöjligt, emedan åsikterna därom äro så växlande. Äss, kung, dam sjette, äss, dam, knekt, tia sjette, äss, dam, tia, nia sjette, äss, kung, dam, tia femte, kung, dam, knekt sjette o. s. v. äro mera eller mindre goda entréer till sjuspel. Har man handkort därtill öka de naturligen entréens värde. En god entré är äfven äss, kung, dam, knekt, emedan man då får köpa så mycket, att föga blir öfver åt motspelarne samt emedan dessa trumfar äro så höga och jämna, att de högst betydligt öka värdet af dem man eventuelt får ur talongen. I begär, turné 6 och sjuspel intaga handkorten en synnerligen viktig roll och med