Sida:Jane Eyre (sv).djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
196
jane eyre.

jag i stånd att möta kort derefter inträffande händelser med ett tillbörligt lugn, hvilket, om dessa träffat mig oförberedd, jag knappast ens till det yttre skulle varit i stånd att bibehålla.
SJUTTONDE KAPITLET.


En vecka förgick utan att mr Rochester lät höra af sig, nära ännu en, och han kom ändock icke. Mrs Fairfax sade, att hon icke skulle bli förvånad, om hon finge höra att han rest raka vägen från Leas till London och derifrån till kontinenten, utan att under ett år eller så visa sitt anlete vid Thornfield: det vore icke första gången som han lemnade det på ett lika hastigt och oförväntadt sätt. Då jag hörde detta, började jag känna en sällsam kyla och beklämdhet kring mitt hjerta. Jag var verkligen på väg att gifva vika för den smärtsamma känslan af gäckad väntan och svikna förhoppningar; jag tog emellertid ögonblicket derefter mitt förnuft till fånga, erinrade mig mina föresatser och bragte mina känslor i ordning. Det var äfven i sjelfva verket underbart huru snabbt jag öfvervann denna svaghet och aflägsnade sådana tankar, som att jag hade någon orsak att inblanda mig i mr Rochesters görande och låtande. Jag förödmjukade mig dock icke derföre med en slafvisk föreställning om min ringhet och underlägsenhet, utan sade tvärtom till mig sjelf:

»Du har ingenting att skaffa med Thornfields egare, vidare än att mottaga din lön för det du undervisar hans skyddling, och att vara tacksam för det aktningsfulla och vänliga bemötande, som du å hans sida har rätt att fordra, så snart du riktigt uppfyller din pligt. Var öfvertygad att detta är det enda band han på allvar erkänner mellan dig och honom; det är derföre inte värdt att göra honom till ett föremål för dina ömma känslor, din förtjusning, ditt hjerteqval, etc. etc. Han är inte af ditt stånd; håll dig du till ditt eget och haf nog aktning för dig sjelf, att inte slösa ditt hjertas ömmaste och varmaste känslor åt ett håll,